PRIVACYVERKLARING JACKY’S VIRTUAL SUPPORT


Jacky’s Virtual Support vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan
ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit
welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun jij in deze
verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor
vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via info@jackysvirtualsupport.com.


Artikel 1 Wie ben ik?


Jacky’s Virtual Support is een eenmanszaak, gevestigd te (2314 EK) Leiden aan
Troelstraplein 24. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 84582847. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van
jouw persoonsgegevens.


Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?


Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik
dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen
verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.


Ik verwerk jouw naam, bedrijfsnaam met bijbehorende gegevens, adres, e-mail,
telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan
jou te kunnen leveren. Jij kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen
waarin jij mij wilt laten werken, social media accounts en financiële gegevens.
Wanneer ik jouw boekhouding verzorg verwerk ik tevens jouw BSN, geboortedatumen
plaats, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, inkomen, verzekeringsgegevens,
btw-id, omzetbelastingnummer, loonheffingsnummer, werkverleden, NAW en
geboortedatum van kinderen en (ex)partner en inloggegevens van jouw
boekhoudprogramma.


Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de
looptijd van onze overeenkomst. Ik verwijder deze gegevens 7 jaar na het einde van
onze overeenkomst. Jouw inloggegevens zal ik binnen 30 kalenderdagen
verwijderen.


Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw (bedrijfs)naam met
bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw nummer, factuuradres, email,
telefoonnummer, klantnummer, betalingsgeschiedenis en bankgegevens.
Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke
verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na
deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.


Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam,
bedrijfsnaam, e-mail, telefoonnummer, accountnummer of bestelnummer en de
inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed
mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een
optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot
klachten 7 jaar na afhandeling verwijderen.


Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de
inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam en/of bedrijfsnaam.
Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen
plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer
representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.


Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en
e-mail. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij
zodat ik jouw vraag kan beantwoorden. De gegevens van dit formulier verwijder ik
zodra de vraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.


Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?


Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen,
omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw
gegevens heb verkregen via een van mijn klanten wanneer ik in hun systemen werk
om te helpen bij de bedrijfsvoering. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan
mijn klanten waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.


Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?


De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten
gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij hebt laten
verwerken.


1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te
zien.

2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten
verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek
indienen.

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een
belangenafweging kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder
willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en
gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete
toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen
hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.


Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een
kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar
info@jackysvirtualsupport.com Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan
voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.


Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?


Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de
bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen
voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen
betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met
deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te
beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.


Artikel 6 Slotbepalingen


Ik raad jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen
in mijn beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze
waarop ik jouw gegevens gebruik, kun jij een e-mail sturen naar
info@jackysvirtualsupport.com. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met
jouw gegevens omga kun jij mij dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen
met de Autoriteit Persoonsgegevens.